divendres, 20 de gener de 2017

ACTE SOBRE LA CONSERVACIÓ DELS PRATS DE DALL A L’ALBERA

El dissabte 28 de gener, a les 11 del matí, es realitzarà a Cantallops un acte per explicar el projecte “Cultivant biodiversitat” i signar els acords de custòdia agrària amb els propietaris dels prats de dall més ben conservats de l’Albera (al terme municipal de Cantallops) L’objectiu del projecte és compatibilizar l’activitat agroramadera amb la conservació dels seus valors naturals.
A l’acte estarem acompanyats pels propietaris dels prats de Cantallops, per la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i l’alcalde de Cantallops, Joan Sabartés. És un acte obert a tothom.
“Cultivant biodiversitat” és un programa de custòdia del territori on la IAEDEN pretén participar de la conservació d’alguns prats de dall i basses temporànies de l’Albera, entenent que són part del mateix conjunt hidrològic i que es troben entre els hàbitats d’interès comunitari més singulars presents a la zona.
Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a llarg termini, per causes multifactorials. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i per això cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys.
L’objectiu general de “Cultivant biodiversitat” és garantir la conservació dels prats de dall i basses temporànies de l’Albera i compatibilitzar l’ús agroramader amb la conservació dels seus valors naturals.


dijous, 1 de desembre de 2016

La protecció voluntària del territori en el context de la UICN

(article extret del noticiari de la web de la XCT)

Cada quatre anys, Congrés Mundial de la Natura de la UICN aplega milers de dirigents i responsables de governs, de la societat civil, de comunitats indígenes, del món empresarial i de l’àmbit universitari. I ho fa sota l’objectiu comú de conservar l’entorn natural i aprofitar les solucions que aporta la natura per fer front als reptes actuals a què fa front el nostre Planeta. Al Congrés de 2016, organitzat a Hawaii (EUA), de l’1 al 10 de setembre, hi van assistir més de 10.000 delegats de 190 països –entre els quals, el Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya-, i es van aprovar 105 mocions dirigides a aturar la pressions sobre el patrimoni natural.
Entre les mocions aprovades, n’hi ha d’abast molt variable, però descartant les de governança interna de la UICN i les d’abast més local i de menys repercussió internacional, destaquen les orientades a:
   - el comerç il·legal de fauna, i concretament el tancament dels mercats interiors d’ivori;
   - la urgència de protegir els oceans i les àrees d’alta mar;
   - la creació d’una nova categoria de membres de la UICN per a les organitzacions i les comunitats indígenes;
   - la protecció dels boscos madurs;
   - la definició de zones d’exclusió per a activitats industrials (les ‘no-go’ àrees);

   - la necessitat d’identificar els boscos i els ecosistemes crítics que cal excloure de l’explotació industrial d’oli      de palma;
   - l’adopció d’una política oficial pròpia de la UICN sobre compensacions de biodiversitat;
   - l’elaboració d’una política per a la definició del capital natural, tenint en compte aspectes ecològics, ètics i de    justícia social, i
   - la definició de les àrees protegides per iniciativa privada. 
Si una de les mocions és d’interès directe i ressenyable per a la custòdia del territori a Catalunya, és la darrera. Va ser proposada per un grup d’experts en iniciatives privades de protecció i custòdia del territori, vinculat a la Comissió d’Àrees Protegides de la UICN (WCPA), liderat per Brent Mitchell,de la Quebéc-Labrador Foundation, un col·laborador habitual –i històric- de la XCT. La moció s’inspira en l’informe ‘Àrees sota protecció privada: una mirada al futur’, de 2014, consultable aquí: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-001-Es.pdf
 
La moció, tal com va ser aprovada, es converteix en una resolució que insta a la directora general de la UICN i a les comissions de la Unió, a establir directrius per a les àrees sota protecció privada (PPA, per les sigles angleses equivalents a Privately Protected Areas) -una feina a la qual es dedicarà durant l’any vinent el grup d’experts esmentat. La resolució, a més, recull la necessitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast, la configuració i la contribució de la conservació voluntària de terrenys privats, tant per part d’individuals, d’ONGs, d’ens o corporacions com d’entitats acadèmiques o religioses. El text sencer es pot consultar aquí:http://privateconservation.net/ppa-resolution.html
 
En el context de la UICN les àrees protegides per iniciativa privada apareixen en el nou pla de treball del Programa Global d’Àrees Protegides de la UICN.

Eulàlia Comas
(Font_: web XCT)


dilluns, 28 de novembre de 2016

Participació en la Jornada anual de la xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

El 17 de novembre es va realitzar a Can Coll, Collserola, la jornada anual de la XCT. Els objectius de la jornada eren: donar a conèixer la custòdia del territori entre possibles promotors i agents implicats, debatre sobre l’accés a la terra a Catalunya i el paper de la custòdia del territori i mostrar i debatre sobre aspectes innovadors de la custòdia del territori. 
El grup de treball de Custòdia Agrària de la IAEDEN va realitzar una xerrada en aquest marc per donar a conèixer l’entitat i els objectius de la custòdia del territori de la IAEDEN en base als projectes de custòdia: “Cultivant Sinergies” i “Cultivant Biodiversitat
Una bona experiència per donar a conèixer la nostra entitat i projectes i alhora poder compartir expertesa amb d'altres experiències i actors de la custòdia territorial.  

Foto: Miquel Rafa

dijous, 24 de novembre de 2016

Sortida a Cantallops: “Boscos i prats de dall: una mirada natural i històrica”

El diumenge 6 de novembre una vintena de persones vam realitzar una excursió organitzada per IAEDEN-Salvem l’Empordà a Cantallops, acompanyats per l’historiador Lluís Serrano i el botànic Joan Font. En Lluís ens va guiar fins el roc de la Penya, on vam poder gaudir d’unes fantàstiques vistes panoràmiques de l’Empordà, tal i com mostra la fotografia.
 Foto: Marta Ball-llosera

En Lluís va anar fent anotacions històriques per tot el trajecte i vam visitar la zona dels Abellars, un indret  on hi havia hagut un vilar medieval i una església dedicada a Sant Jaume que no s’ha pogut trobar, tot i estar documentada. En Joan Font va explicar què és un prat de dall i el seu estat de conservació en base a un inventari que va realitzar la IAEDEN al 2006, amb la col·laboració de la UdG i la Fundació Territori i Paisatge, i la seva evolució 10 anys després. Es va fer una breu introducció del projecte “Cultivant Biodiversitat” que està desenvolupant el grup de treball de Custòdia Agrària respecte els prats de dall de Cantallops, Sant Climent Sescebes i Capmany. 


dilluns, 21 de novembre de 2016

Jornades "Eines per afrontar els reptes de futur de la producció ecològica

El grup de custòdia agrària de la Xarxa de Custòdia del Territori i la IAEDEN va organitzar unes jornades, el 27 d’octubre a Figueres, amb l’objectiu de definir accions o propostes per millorar en el sector de la producció ecològica a la comarca.
Aquests jornades van ser possibles gràcies al suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Actualment està creixent la sensibilització dels consumidors vers el consum de productes ecològics, tanmateix les petites explotacions ecològiques tenen certs problemes per aconseguir la viabilitat econòmica necessària. Per aquesta raó, es va organitzar la jornada per identificar els temes clau, a tenir en compte com a reptes de futur, mitjançant la presentació d’exemples d’èxit de diferents explotacions d’horta ecològica així com eines i programes de formació que poden ser d’utilitat.
Van participar com a ponents l’Enric Navarro (parc agroecològic d’Albons), la Núria Cantí (Hortec) i en Josep Serra (La Vinyeta) com a bons exemples del sector. Pel que fa a la formació van participar en Manuel Toro, com a regidor de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç de l’Ajuntament de Figueres i la Teresa Colell, directora Escola Agrària de Monells (DARP).
Aquesta jornada va representar un punt de trobada del sector de la producció ecològica amb un debat participatiu final d’apostes de futur per abordar conjuntament els reptes del sector. Van sorgir molts temes que es poden resumir i agrupar de la següent manera:
- Temes clau: equip humà, lloc, entorn social, professionalització, qualitat, especialització, primer vendre i després produir, venda directa d’horta al mercat i dificultat de la documentació legal.
- Eines: auto-auditories, formació, tècnic assessor compartit, agrupació per distribució, innovació i transformació, emprenedoria, xarxa col·laboració, marca territorial i promoció de la sala blanca.

Esperem que les jornades esdevinguin una llavor per futures sinergies del sector de producció ecològica a l’Empordà. 

Foto: Anna Pou

dilluns, 5 de setembre de 2016

"Cultivant biodiversitat"

“Cultivant biodiversitat” és un programa de custòdia del territori on la IAEDEN pretén participar de la conservació d’alguns prats de dall i basses temporànies de l’Albera, entenent que són part del mateix conjunt hidrològic i que es troben entre els hàbitats d’interès comunitari més singulars presents a la zona.
Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a llarg termini, per causes multifactorials. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i per això cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys. 
A l'any 2006 la IAEDEN i el grup de recerca de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona van realitzar un projecte molt interessant anomenat "Inventari, estat de conservació i propostes de gestió del prats de dall de terra baixa del Piemont Occident de l'Albera" Els mesos de juny i juliol del 2016 vam continuar fent tasques de camp de treball per avaluar l'estat de conservació dels mateixos prats de dall 10 anys més tard.
En breu, podrem presentar un breu informe sobre aquesta tasca realitzada. 
 
 

dijous, 17 de març de 2016

JORNADA DE VOLUNTARIAT D’ERRADICACIÓ DE SENECI DEL CAP EL DIA MUNDIAL DE LES ESPÈCIES AUTÒCTONES

El diumenge 13 de març vam celebrar el Dia Mundial de les Espècies Autòctones amb una jornada de voluntariat a les vinyes de Can Torres d’extracció de Seneci del Cap (Senecio inaequidens).

A les 9:30h del matí ens vam trobar  11 participants al celler de Can Torres de Vilartolí. Allà vam presentar-nos tots plegats explicant que la IAEDEN tenim un acord de custodia signat amb la finca de Can Torres amb una breu explicació de què és la custodia i una breu explicació de què és Can Torres per part dels seus propietaris. Llavors vam explicar que era el dia mundial de les espècies autòctones i que organitzàvem aquesta jornada d’extracció manual de Seneci del Cap (Senecio inaequidens) i una breu explicació de l’origen i la problemàtica amb el Seneci.


Després d’aquesta introducció vam caminar fins la vinya vella on portaríem a terme l’actuació que consistia en arrancar els matolls de Seneci del Cap que havien crescut en aquesta vinya, que ens aquest moment de l’any encara no estan florits (ni presenten llavors) de manera que és el moment adequat per a arrencar-lo.
Per tal d’evitar-ne la rebrotada, s’ha d’arrencar des de l’arrel, i per aquesta raó ens vam ajudar de guants i càvecs. Aquests exemplars arrencats els guardàvem en bigbags, que alhora acumulàvem en un camionet.
La idea de la jornada era cremar aquests exemplars aquest mateix dia amb el permís de crema que ja teníem concedit, però l’alerta per incendis ens ho va impedir. Per això, els propietaris de Can Torres s’han compromès a cremar-ho un dia que sigui possible.


Tot i que la tramuntana ens va acompanyar tot el matí, el sol va mantenir una temperatura agradable. La predisposició dels participants era molt bona, tot i que teníem edats i perfils molt diferents. Tot el matí va transcorre en un clima molt agradable i amigable.

A mig matí vam fer una parada per esmorzar a les vinyes, on vam degustar el vi i oli de Can Torres, juntament amb pa amb tomata i embotits i així vam agafar forces per a continuar fins a les 14h que vam donar per acabada aquesta jornada.

En total es van arrencar uns 500 kg de Seneci del Cap, aproximadament uns 15 bigbags plens. I vam netejar una hectàrea de vinya dels matolls de Seneci que hi havia.dimarts, 8 de març de 2016

Jornada tècnica d’Introducció al maneig ecològic de les abelles

La jornada, organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària, va tenir lloc el passat 5 de març i ha estat subvencionada pel Pla Anual de Transferència Tecnològica 2016 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
La custòdia agrària pretén compatibilitzar la gestió agrària i la seva viabilitat econòmica amb la conservació dels valors naturals. L'apicultura pot ser un complement a les explotacions agrícoles que genera unes sinergies molt interessant. A més les abelles, sens dubte, són animals que viuen d’una manera molt intensa una relació de dependència amb la natura, essent-ne, per tant, un bioindicador. 
La jornada va ser un curs d’introducció al maneig ecològic de les abelles no només des del punt de vista del que vindria a ser l’apicultura ecològica convencional sinó també, i fent un pas més enllà, des de la visió i el mètode que ens ofereix el concepte de “rusc salvatge”, una aproximació completament diferent en la que la forma de vida natural de l’abella esdevé la paraula clau (presentació del treball desenvolupat per Jean Claude Guillaume). A les 9:30h els participants van començar a arribar al centre cívic de Vilajuïga, on a les 10h es va començar la jornada amb la presentació de la jornada per part de Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària de la IAEDEN. 

Seguidament es va començar amb una presentació d’Introducció teòrica sobre la feina de l’apicultor i els materials a l’apicultura ecològica de l’apicultor Xavier Llorente, on d’una manera molt didàctica va explicar a les persones interessades en iniciar-se en l’apicultura quins són els principals elements a tenir en consideració. 

Un cop finalitzada aquesta introducció, i després d’una pauxa-cafè, el mateix Xavier Llorente va fer una presentació dirigida més a apicultors experts amb la Presentació del treball de J.C. Guillaume i J.M. Frèrès sobre el rusc ecològic. Característiques i avantages, en la que es presentava les principals característiques d’un model de gestió de les abelles des d’una òptica totalment diferent i que el mateix apicultor ha pogut conèixer a través de es converses i trobades amb J.C, Guillaume. 

A la jornada es van inscriure un total de 41 persones, però l’assistència va ser de 34 participants amb uns perfils molt diversos, des de persones que es volen iniciar a l’apicultura, des de apicultors en actiu, personal de l’administració o experts en la matèria. La valoració de la jornada per part dels participants és molt positiva. 

Podeu consultar les presentacions a:


El ponent vol fer una esmena a la informació donada durant la jornada i és: el termini durant el qual ha d'estar la colònia en tractament amb APISTAN al descontaminador ha de ser COM A MÀXIM 3 DIES. 

I la documentació annexa de la jornada és:
dimecres, 2 de març de 2016

Vine a col·laborar a les vinyes de Can Torres !


Diumenge 13 de març Dia de les Espècies Autòctones matinal de voluntariat a les vinyes de Can Torres de Vilartolí (Sant Climent Sescebes)

Sabies que la presència d'espècies exòtiques invasores és, actualment, la segona causa de la pèrdua de biodiversitat a nivell mundial i que posa en greu risc el medi ambient i la salut de les persones?
Sabies que a les vinyes de Can Torres hi està proliferant el Seneci del cap? Vols conèixer la problemàtica en el territori i ajudar a arrencar-ne?
Doncs, t'esperem el diumenge 13 de març a les vinyes de Can Torres amb el següent programa

9:30h Trobada al celler de Can Torres
9:30h-10h Presentació de Can Torres i sobre la problemàtica del Seneci del cap
10-13:30h Treball d'eliminar Seneci del cap de la vinya vella amb una pausa amb esmorzar per a tothom.

L'activitat és gratuïta però cal inscriure's a  agroterritori@iaeden.cat o al tel. 972670531  (matins)

Organitza: IAEDEN


dijous, 28 de maig de 2015

Crònica de la jornada d'itroducció al maneig ecològic de l’olivar. Prevenció i lluita contra la mosca de l’oliva

La jornada, organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària, va tenir lloc el passat 16 de maig a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries

A conseqüència de les pèrdues de productivitat causades per la mosca de l’olivera que s’han agreujat de manera exponencial en l’última campanya, es va realitzat una jornada que tenia com objectiu recollir experiències i aportar eines per al maneig i gestió de l'olivar ecològic, especialment enfocat a la prevenció i lluita contra la mosca.
A les 9:30h els participants es van trobar l’ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, on es va començar la jornada amb la presentació per part del sr. Jordi Salip, membre del grup de treball de custòdia agrària de la IAEDEN.

Seguidament es va començar amb una presentació, conduïda per la sra Marta Potrony, tècnica del Servei de Sanitat Vegetal a Girona, que va presentar  els assajos amb sistemes alternatius de lluita contra la mosca de l’olivera.  El cas de la Ronquinyola a Ullà.


Després d’un intens debat i posta en comú multitud d’alternatives de control de la mosca ja sigui amb, captura massiva, confusió sexual o protecció física del fruit, es va realitzar un descans.  

Un cop finalitzat l’esmorzar, sr. Xavier Fontanet, biòleg i enginyer tècnic agrícola va realitzar una xerrada sobre com afavorir la fauna auxiliar en els olivarsA la jornada es van inscriure un total de 24 persones, però l’assistència va ser de 32 participants, tots ells productors d’olives però amb una diversitat respecta la superfície conreada i el mètode de cultiu utilitzat.

La jornada, va ser organitzada pel del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya


Diumenge 31 de maig - VISITA GUIADA en finques amb acords de custòdia: El Mas Marcè de Siurana d’Empordà


Organitzem una visita guiada a la finca del Mas Marcè, explotació ecològica d'ovella ripollesa amb formatgeria pròpia situada a Siurana d'Empordà, on ens explicaran que és una finca de custòdia agrària i com funciona. També visitarem el filtre verd de depuració d'aigües que van construir amb la col·laboració de la IAEDEN. I acabarem amb un petit tastet dels seus productes.

Activitat organitzada en el marc del projecte La vida a l'aigua dolça del TSACAT de la Generalitat de Catalunya, i també en la Setmana Bio.


ACTITIVAT GRATUÏTA PER SOCIS - 3€ per no socis. PLACES LIMITADES.

Hora i lloc:  A les 10h davant de l'església de Siurana d'Empordà.

Inscripcions: al telèfon 972670531 (matins)i a iaeden@iaeden.cat

dilluns, 4 de maig de 2015

JORNADA. Introducció al maneig ecològic de l’olivar. Prevenció i lluita contra la mosca de l’oliva

L'objectiu d'organitzar la jornada sobre maneig d'olivera ecològica, neix arrel de que la mosca és un problema molt comú en els olivars de l'Alt Empordà i en especial en el maneig ecològic. 
La jornada té la intenció de ser un recull d’experiències i aportar eines per al maneig i gestió de l'olivar ecològic, especialment enfocat a la prevenció i lluita contra la mosca.
Per tot això, us convidem a a la jornada tècnica organitzada pel grup de treball de custòdia agrària de la Xarxa Custòdia del Territori i la IAEDEN finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el proper dissabtes 16 de maig a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries. 
El programa és el següent:
09.30 h   Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h   Presentació de la Jornada
Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària de la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN).
10.15 h   Assajos amb sistemes alternatius de lluita contra la mosca de l’olivera.  El cas de la Ronquinyola a Ullà.
Sra. Marta Potrony, tècnica del Servei de Sanitat Vegetal a Girona.
11.30 h  Pausa
12.00 h  Com afavorir la fauna auxiliar en els olivars 
Sr. Xavier Fontanet, biòleg i enginyer tècnic agrícola.
13.30 h  Cloenda de la Jornada
Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària de la IAEDEN.

Informació i inscripcions al correu electrònic agroterritori@iaeden.cat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
 www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

divendres, 10 d’abril de 2015

La vida als estanys temporanis de can Torres (Albera)

El passat diumenge, 29 de març, una trentena de persones va venir a la sortida organitzada per conèixer la dinàmica i biodiversitat dels estanys temporanis de la finca vitivinícola de can Torres (Albera). Aquesta va ser la primera visita d’ecosistemes aquàtics – dins el cicle La Vida a l’Aigua Dolça – en una finca que té un acord de custòdia agrària amb la IAEDEN-Salvem l’Empordà.
Primer vam passejar per les vinyes de can Torres, situada a la falda de l’Albera, per arribar fins als estanys de la Gutina. Allà vam poder presentar les feines fetes des de IAEDEN per a la recuperació d'un tercer estany temporani -la bassa dels Rosers-, amb la col·laboració de la Universitat de Vic, l'empresa Geoserveis i el finançament del Fons Andrena.

Vam continuar amb un taller familiar d'identificació d'invertebrats aquàtics en el que van poder participar petits i grans i descobrir les espècies més típiques d’aquest hàbitat.

I vam acabar amb un petit tastet dels vins del celler de Can Torres.
dimecres, 25 de març de 2015

Jornada tècnica sobre Experiències de custòdia: La custòdia com a eina de compromís ambiental i social.

La jornada, organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària, va tenir lloc el passat 21 de març.
La custòdia agrària pretén compatibilitzar la gestió agrària i la seva viabilitat econòmica amb la conservació dels valors naturals.
Per tal d’aconseguir-ho, les entitats de custòdia agrària i en concret, el cas de la IAEDEN a l’Alt Empordà, se signen acords de bones pràctiques agràries amb pagesos/es que es comprometen a treballar activament en la conservació de la biodiversitat.
Tots nosaltres com a consumidors, hauríem d’exercir l’acte quotidià de consumir de manera conscient i amb esperit crític, ja que en definitiva estem impulsant el model de producció agrària i de maneig de l’espai agrari.
L'objectiu de la jornada era la difusió d'experiències existents de custòdia agrària, així com experiències de col·laboració entre diferents sectors i el món agrari. I en especial, es va posar èmfasis,  en com la custòdia agrària pot esdevenir un dels punts de trobada entre productors responsables i consumidors conscients.

A les 9:30h els participants es van trobar l’ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, on es va començar l ajornada amb la presentació de la jornada per part del sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de custòdia agrària de la IAEDEN.
Seguidament es va començar amb una presentació, conduïda per la sra. Montse Pascual i que va permetre presentar les diverses experiències de col·laboració en el marc de la custòdia agrària que s’estan realitzant a l’Alt Empordà, amb l’objectiu de poder veure les potencialitats de la custòdia del territori com una eina efectiva per a la conservació del patrimoni natural i històric.


Un cop finalitzada la aquesta introducció, el sr. Gustavo Duch va realitzar una intervenció centrada en la sobirania alimentària i com aquesta s’aconsegueix a partir de la corresponsabilitat entre consumidors, agents socials i productors. 


Finalment, es va clausurar l’acte amb la intervenció, altra vegada, dels sr. Xavier Llorente.

A la jornada es van inscriure un total de 15 persones, però l’assistència va ser de 9 participants amb uns perfils molt diversos, des de persones de l’administració a productors agrícoles i d’altres persones d’entitats o col·lectius ambientals. La valoració de la jornada per part dels participants és molt positiva.

La jornada, va ser organitzada pel del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

dimarts, 17 de març de 2015

Diumenge 29 de març - VISITA GUIADA pels estanys temporanis de les vinyes de Can Torres (Albera) + TALLER FAMILIAR d’identificació d’invertebrats


Organitzem una passejada guiada per la finca vitivinícola de Can Torres situada a peus de l'Albera, on ens explicaran que són una finca de custòdia agrària, i  on visitarem espcialment els estanys temporanis de la Gutina, en els que recentement des de la IAEDEN estem fent un projecte de recuperació d'una tercera bassa finançat pel Fons Andrena. Seguidament, disfrutarem d'un taller familiar d'identificació d'invertebrats. I acabarem amb una visita al celler de Can Torres i un petit tast dels seus vins. 

Activitat organitzada en el marc del projecte La vida a l'aigua dolça del TSACAT de la Generalitat de Catalunya.

Hora i lloc:  quedarem a les 10h a la plaça de Sant Climent Sescebes.

Inscripcionsal telèfon 972670531 (matins)i a iaeden@iaeden.cat. Activitat gratuïta, però places limitades.